Sandžak dobio još jednog hafiza

Hfz. Entas Pramenković

Hfz. Entas Pramenković

Tutin – Entas Pramenković, iz Tutina, student Fakulteta za Hadis u Medini, uz Allahovu dozvolu početkom mjeseca Ramazana položio je ispit za Hifz cijelog Kur'ana Časnog u Taifu pred komisijom organizacije za hifz: Džemi'ijetul Hajrijje li tahfizil Kur'anil kerim u Taifu, u Saudijskoj Arabiji. Molimo Allaha da ga učini od onih koji će dostojno čuvati Allahovu knjigu i da mu to bude sebebom ulaska u Džennet.

Molimo Allaha da obilato nagradi i uputi našega brata Entasa Pramenkovića, da mu se smiluje na oba svijeta. Amin!